MENTALPOWER by K.T.DUDZINSKI

brain

W zakresie rozwijania kompetencji osobistych oferujemy szkolenia dla następujących grup zawodowych :

 

1. Personel zarządzający przedsiębiorstwami

2. Personel akwizycyjny/handlowcy

4. Sportowcy i trenerzy

3. Politycy

 

Celem szkolenia jest po prostu osięgnięcie sukcesów w życiu zawodowym i radzenie sobie z problemami, trudnościami i przeciwnościami losu w trakcie kariery zawodowej przez uczestników szkolenia

 

w zależności od grupy zawodowej lub życzeń klienta
oferujemy następujące moduły o charakterze warsztatowo - seminaryjnym

 

Moduł 1. Odporność psychiczna ( miękkie kompetencje osobiste)

- zarządzanie stresem        
- odporność na stres                                                 
- samokontrola i autoregulacja własnych emocji
- umiejętność  natychmiastowego odprężenia się i błyskawicznej koncentracji 
- wytrzymałość psychiczna -
- odporność na choroby         

Moduł Nr. 1 jest moim zdaniem najważniejszym z modułów - dlatego jest właściwie modułem obowiązkowym dla przedstawicieli wyżej wymienionych grup zawodowych. Aby nie być gołosłownym informujemy, że warunkiem do zamówienia u nas jakiegokolwiek szkolenia jest skorzystanie uprzednio lub jednocześnie z Modułu Nr. 1

Poczytaj też niżej "trochę teorii"

2. Automotywacja ( Kompetencje osobiste)

- osiąganie celów,
- realizacja wizji
- orientacja na cel i wynik                        
- określanie celu   
- wizualizacja celu   

3. Specyficzne kompetencje osobiste

- pewność siebie, asertywność 
- opanowanie
- elastyczność
- adaptacja do nowych, często zmieniających się warunków
-  gotowość do podejmowania wyzwań
- odwagi kierowniczej ,
- zdecydowanie
- zdolność do oszacowania  ryzyka

4.Dodatkowe kompetencje osobiste

/ możliwe jedynie w przypadku obozów treningowych w Polsce i zagranicą /Niemcy, Hiszpania, Maroko, Tajlandia/

- Wytrzymałość psychiczna
- Wytrwałość

- Wytrzymałość  fizyczna

Dodatkowe moduły specyficzne dla sportowców i trenerów, polityków, mendżerów , pracowników handlowo akwizycyjnych, kontroli lotów, rodziców talentów tenisowych - pytaj tu: coach@mentalpower.org

 

Trochę teorii:

"Żyjemy w czasach zdominowanych przez stres, stres powodowany ustawiczną walką o byt, koniecznością rozpychania się łokciami, bezwzględnością innych ludzi, permanentnym zagrożeniem egzystencjalnym i terrorystycznym , niepewną sytuacją polityczną,

globalizacją, manipulacjami, konkurencją na rynku ustawicznym pośpiechem... Zanik niektórych wartości moralnych, mobbing,
kiepski stan służby zdrowia, pogoń za pieniądzem, bieda, wszystko to atakuje tak znacząco naszą psychikę, tak silnie stresuje nasz
organizm, że ostatecznym efektem tej kumulacji i maksymalizacji stresu w są choroby psychosomatyczne - takie jak rak, choroby skóry, owrzodzenia przewodu pokarmowego . czy zawał - choroba menedżerów. Innym rezultatem dalszego nawarstwienia i spiętrzania się negatywnych bodźców są wreszcie schorzenia natury psychicznej takie jak , depresja, zaburzenia osobowości, stany lękowe i fobie , bezsenność, bóle głowy ,(.....), zespół wypalenia zawodowego czy wreszcie problemy zawodowe." /K.T.Dudzinski 2002 mod.2016/


"Stres zawodowy jest współcześnie traktowany jako powszechnie występujący czynnik ryzyka zaburzeń zdrowia. 
Badania prowadzone na całym świecie dokumentują związki wysokich poziomów stresu zawodowego z obniżoną
efektywnością pracy, fluktuacją kadr i absencją chorobową" / Instytut Pracy im. Prof. J. Nofera /
CBI informuje po przebadaniu 800 brytyjskich przedsiębiorstw „Stress-related sickness absences cost an estimated
£4 billion annually”


Także inne szeroko zakrojone badania naukowe przeprowadzane np. przez Price Waterhouse,
Finnish Intitute of occupational Health, International Stress Institute in Canada, Sport Akademie in Koeln,
niezbicie wykazują , że nawarstwiający się  stres powoduje signifikantne obniżenie koncentracji.
Obniżona zdolność koncentracji na powierzonych zadaniach powoduje obniżenie wydajności pracownika,
np.  błędy w negocjacjach kontraktowych, słabsze
wyniki akwizycyjne, niepewne „nerwowe”  prezentacje, pocenie się w czasie publicznych wystąpień,
„zapominanie języka w gębie”,
nieprecyzyjną kontrolę jakości.  Odbiera trzeźwość osądu i kreatywność.
Pojawia się wzrost agresywności i konfliktów.  Nie ma przy tym różnicy czy chodzi o menedżera, akwizytora
czy pracownika produkcji, polityka czy sportowca u każdego z niech  negatywny  stres odzwierciedla się
w jeden lub kilka z wyżej wymienionych objawów. 

Wniosek: kiepskie wyniki przedsiębiorstw są w prostej linii wynikiem
nieumiejętności zarządzania stresem przez liderów przedsiębiorstwa i stopnia
zestresowania załogi, a w szczególności pracowników sprzedaży

Logicznym następstwem powyższego jest przygotowanie i wytrenowanie sportowców, trenerów , managerów, akwizytorów, tak aby stali się odporni na stres, poprawili tzw. odporność psychiczną w kryzysowych sytuacjach, wygrywali "big points" ustabilizowali koncentrację i zdynamizowali autoregulację motywacyjną.

coach@mentalpower.org
Powrót